Forskning inom Materialvetenskap

Materialvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne baserat på fysik, kemi och mekanik.

Melted metall

På institutionen för Materialvetenskap vid KTH bedrivs forskning och undervisning kring metaller och keramiska material inom ett område som omfattar allt från strukturella till avancerade material och täcker in hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Forskningen inom institutionen är uppdelad i tre enheter som fokuserar på dessa tre huvudområden:

Enheten för processer
Enheten för strukturer
Enheten för egenskaper

Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor. KTH har en internationellt ledande roll inom området.

Till sidans topp