Advanced Instrumentation Laboratory

AIL (Advanced Instrumentation Laboratory) spelar en viktig roll i experimentell forskning kring materialutveckling. Vi arbetar med materialkarakterisering och har bred kompetens kring solida metalliska och keramiska material. Vi har omfattande och avancerad utrustning för att kunna tillgodose forskningsrelaterade behov inom materialvetenskap.

Områden för experimentell forskning inom AIL