Enheten för egenskaper

Forskningsområdet är inriktat på förhållandena mellan mekaniska, teknologiska och magnetiska egenskaper, liksom på sammansättningen och mikrostrukturen hos konventionella och funktionella material, både ur ett grundläggande och ett tillämpat perspektiv.

Vår forskning omfattar tillämpningen och utvecklingen av exakta modeller och simuleringsverktyg med hög prediktionsförmåga, samt karaktärisering av mikrostrukturer med moderna instrument.

Tetrahedron properties
Till sidans topp