A Study of the Behavior of Foaming Slag in Steelmaking

Tid: Fr 2018-06-15 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvtenskap

Respondent: Johan Martinsson , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Stuart Maurice Millman, Senior researcher MPI, Storbritannien

Handledare: Prof. Sichen Du

2018-06-15T10:00 2018-06-15T10:00 A Study of the Behavior of Foaming Slag in Steelmaking (Teknisk materialvtenskap) A Study of the Behavior of Foaming Slag in Steelmaking (Teknisk materialvtenskap)
Till sidans topp