Computational Materials Design of Medium Mn Steels

Tid: Må 2018-06-11 kl 10.00

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Fei Huyan , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Marcel Somers, Technical University of Denmark, Department of Mechanical Engineering, Danmark

Handledare: Prof. Annika Borgenstam

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-11