Density Functional Theory Study of Bulk Properties of Metallic Alloys and Compounds

Tid: Fr 2017-06-02 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Liyun Tian , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Wei Luo, Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori, Uppsala universitet, Uppsala

Handledare: Prof. Levente Vitos

2017-06-02T10:00 2017-06-02T10:00 Density Functional Theory Study of Bulk Properties of Metallic Alloys and Compounds (Teknisk materialvetenskap) Density Functional Theory Study of Bulk Properties of Metallic Alloys and Compounds (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp