Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD

Tid: Ti 2018-06-05 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23 KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Karin Yvell , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Johan Moverare, Konstruktionsmaterial, Linköpings universitet

Handledare: Prof. Annika Borgenstam

2018-06-05T10:00 2018-06-05T10:00 Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD (Teknisk materialvetenskap) Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp