Finite-temperature Properties of Paramagnetic Iron-based Alloys from Longitudinal Spin

Tid: To 2018-06-14 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Zhihua Dong , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Balazs Ujfalussy, Research Institute for Solid State Physics and Optics, Ungern

Handledare: Prof. Levente Vitos

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-04