Fundamental models and testing of creep in copper

Tid: Ti 2018-06-12 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Fangfei Su , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Alan Cocks, University of Oxford, Storbritannien

Handledare: Univ. Lektor. Pavel A Korzhavyi

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-11