High-Temperature Corrosion-Fatique of Cast Alloys for Exhaust Manifolds

Tid: Fr 2018-10-05 kl 10.00

Plats: Sal N111 (Kuben), Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Shengmei Xiang , Materialvetenskap

Granskare: Prof. Johan Ahlström, Inst. för industri-och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Univ.lektor. Joakim Odqvist

2018-10-05T10:00 2018-10-05T10:00 High-Temperature Corrosion-Fatique of Cast Alloys for Exhaust Manifolds (Teknisk materialvetenskap) High-Temperature Corrosion-Fatique of Cast Alloys for Exhaust Manifolds (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp