High-Temperature Corrosion-Fatique of Cast Alloys for Exhaust Manifolds

Tid: Fr 2018-10-05 kl 10.00

Plats: Sal N111 (Kuben), Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Shengmei Xiang , Materialvetenskap

Granskare: Prof. Johan Ahlström, Inst. för industri-och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Univ.lektor. Joakim Odqvist

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-09-05