Modeling Bainite formation in Steels

Tid: Fr 2018-06-15 kl 10.00

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Lindsay Leach , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Hatem Zurob, Dept. of Materials Science & Engineering, McMaster University, Canada

Handledare: Prof. Annika Borgenstam

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-14