Parameters influencing inclusion compositions in Al-killed steel melts during a secondary refining

Tid: Fr 2018-06-01 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8 KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Takanori Yoshioka , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Joohyun Park, Dept. of Materials and Chemical Engineering, Hanyang University, Ansan, Korea

Handledare: Univ.lektor. Andrey Karasev

2018-06-01T10:00 2018-06-01T10:00 Parameters influencing inclusion compositions in Al-killed steel melts during a secondary refining (Teknisk materialvetenskap) Parameters influencing inclusion compositions in Al-killed steel melts during a secondary refining (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp