Parameters influencing inclusion compositions in Al-killed steel melts during a secondary refining

Tid: Fr 2018-06-01 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8 KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Takanori Yoshioka , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Joohyun Park, Dept. of Materials and Chemical Engineering, Hanyang University, Ansan, Korea

Handledare: Univ.lektor. Andrey Karasev

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-03