Precipitation in advanced stainless steels

Tid: Fr 2018-06-08 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Niklas Holländer Pettersson , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Jacques Charles, Prev.ArcelorMitall R&D, Frankrike

Handledare: Prof. Annika Borgenstam

2018-06-08T10:00 2018-06-08T10:00 Precipitation in advanced stainless steels (Teknisk materialvetenskap) Precipitation in advanced stainless steels (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp