Precipitation in advanced stainless steels

Tid: Fr 2018-06-08 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Niklas Holländer Pettersson , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Jacques Charles, Prev.ArcelorMitall R&D, Frankrike

Handledare: Prof. Annika Borgenstam

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-14