Quantum-mechanical modeling of high-entropy alloys

Tid: Ti 2018-06-12 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Shuo Huang , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Yang Wang, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA

Handledare: Prof. Levente Vitos

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-04