Some aspects of convection as well as graphite and carbide formations during casting

Tid: Ti 2018-06-12 kl 10.00

Plats: Sal M131 Sefström, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Fareed Khan , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Jessica Elfsberg, Scania, Södertälje

Huvudhandledare: Doc. Michael Vynnycky

2018-06-12T10:00 2018-06-12T10:00 Some aspects of convection as well as graphite and carbide formations during casting (Teknisk materialvetenskap) Some aspects of convection as well as graphite and carbide formations during casting (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp