Some aspects of convection as well as graphite and carbide formations during casting

Tid: Ti 2018-06-12 kl 10.00

Plats: Sal M131 Sefström, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Fareed Khan , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Jessica Elfsberg, Scania, Södertälje

Huvudhandledare: Doc. Michael Vynnycky

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-15