Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825

Tid: Ti 2017-12-12 kl 10.00

Plats: Sal B1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Hans Kellner , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Guozhu Ye, Swerea-Mefos, Luleå

Handledare: Doc. Andrey Karasev

2017-12-12T10:00 2017-12-12T10:00 Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825 (Teknisk materialvetenskap) Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825 (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp