Study of Sulfide Capacity of Slag and Sulfur Removal from Hot Metal

Tid: To 2018-06-14 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Adolfo Firmino Timóteo Condo , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Robert Eriksson, Jernkontoret, Stockholm

Handledare: Prof. Sichen Du

2018-06-14T10:00 2018-06-14T10:00 Study of Sulfide Capacity of Slag and Sulfur Removal from Hot Metal (Teknisk materialvetenskap) Study of Sulfide Capacity of Slag and Sulfur Removal from Hot Metal (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp