Thermal Cycling, Creep- and Tensile Testing of Cast Exhaust Materials at Elevated Temperatures

Tid: On 2018-06-13 kl 13.00

Plats: Hörsal by 117, Scania, Södertälje

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Christian Öberg , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Henrik Östling, Swerea KIMAB, Kista

Huvudhandledare: Prof. Stefan Jonsson

2018-06-13T13:00 2018-06-13T13:00 Thermal Cycling, Creep- and Tensile Testing of Cast Exhaust Materials at Elevated Temperatures (Teknisk materialvetenskap) Thermal Cycling, Creep- and Tensile Testing of Cast Exhaust Materials at Elevated Temperatures (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp