Grupper

Instutionen för Materialvetenskap består av tre enheter som arbetar med metalliska och keramiska material från utveckling till framställning och applikation. Inom varje enhet finns flera forskningsområden.

Enheten för processer

Enheten för strukturer

Enheten för egenskaper

Till sidans topp