Institutionens ledning

Prefekt

Enhetschefer

Ansvarig för Karakteriseringslabbet

Verksamhetscontroller

Studierektor och Masteransvarig

Programansvarig

Forskarutbildningsansvarig