Fastransformationer

Forskning vid avdelningen är inriktad mot strukterella omvandlingar
vid olika processer, värmebehandling och användning av metalliska
material. De viktigaste frågorna är: Hur kommer strukturen att
förändras under givna förutsättningar? Hur snabbt sker denna
omvandling?

Avdelning har en omfattande aktivitet inom utbildning och forskning.

De olika kurserna, både för civilingenjörer och doktorander finns
under utbildningssidorna. De olika nivåerna på studenter vid
avdelningen samarbetar i olika forskningsprojekt.

Forskning vid avdelningen är inriktad mot strukterella omvandlingar
vid olika processer, värmebehandling och användning av metalliska
material. De viktigaste frågorna är: Hur kommer strukturen att
förändras under givna förutsättningar? Hur snabbt sker denna
omvandling? Forskningens fokus ligger därför vid:

  1. Datorstödd analys av kopplingen mellan thermodynamik, fas-diagram och kinetiken i multikomponent system.
  2. Experimentella och teoretiska studier av fasomvandlingar i metaller och kompositer vid olika processer.

Studier av fundamentala aspekter av fasomvandlingar såväl som mera
praktiska värmebehandlings problem utförs vid avdelningen. Det
fundamentala arbetet omfattar teoretiska analyser av diffusionsstyrda
reaktioner och reaktioner i fasgränser såväl som omvandlingar som inte
innebär någon omfördelning inom materialet såsom massiva och
martensitiska omvandlingar. Arbetet med diffusionsstyrda omvandlingar
är inriktat mot att utveckla modeller för diffusion i komplexa
material samt att sammanställa en databas med diffusiviteter i
multikomponent system. THERMO-CALC är ett viktigt verktyg för att
kunna genomföra en teoretisk analys med hjälp av thermodynamiska
beräkningar, dessa metoder tillämpas i en mångfald av projekt,
t.ex. låg- såväl som höglegerade stål, superlegeringar och pålagda
skikt. Experimentellt arbete omfattar studier av fasomvandlingar genom
diverse olika metallografiska metoder som, ljusoptisk mikroskop, STEM,
TEM, Röntgen, DSC såväl som studier av magnetiska egenskaper.

Till sidans topp