Skip to main content

Bergssektionen

Studienämnden SN är det organ i bergssektionen som har till uppdrag att bevaka utbildningen och kommunicera med utbildarna å studenternas vägnar.

Studienämnden SN består av klassrepresentanter från varje årskurs i Materialdesignprogrammet samt Studienämndsordförande (SNO) och Programansvarig Student (PAS).

Bergssektionen

Page responsible:webmaster@mse.kth.se
Belongs to: Materials Science and Engineering
Last changed: Nov 08, 2017