Till innehåll på sidan

Centrumbildningar

gnistor

Center for Mechanics and Materials (MMD)

Centret för samman hållfasthetslära och materialvetenskap i syfte att snabba upp processerna för framtagning av bättre material. Det långsiktiga målet är en förnyad och förstärkt utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området.

Läs mer om MMD: Snabbare materialutveckling över skolgränserna

MMD:s webbplats

Föreståndare

Microskopbild

Hero-m 2i

Forskningen spänner både över dagens industriellt relevanta material och material som förväntas bli viktiga inom en snar framtid. Huvudfokus ligger på nya teoretiska predikativa verktyg men experimentell verifiering och mätningar spelar också en viktig roll.

Hero-m 2i webbplats

Föreståndare