Till innehåll på sidan

Centrumbildningar

Detalj av metallföremål med spiralform.

Center for Mechanics and Materials (MMD)

Centret för samman hållfasthetslära och materialvetenskap i syfte att snabba upp processerna för framtagning av bättre material. Det långsiktiga målet är en förnyad och förstärkt utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området.

P212 first diffraction rays

Center for X-rays in Swedish materials science (CeXS)

CeXS arbetar för att öka användandet av synkrotronljus för materialkarakterisering inom svensk materialforskning, och för att stärka internationella samarbeten inom området.

Hero-m 2i

Forskningen spänner både över dagens industriellt relevanta material och material som förväntas bli viktiga inom en snar framtid. Huvudfokus ligger på nya teoretiska predikativa verktyg men experimentell verifiering och mätningar spelar också en viktig roll.