Till innehåll på sidan

Centrumbildningar

gnistor

Center for Mechanics and Materials (MMD)

Centret för samman hållfasthetslära och materialvetenskap i syfte att snabba upp processerna för framtagning av bättre material. Det långsiktiga målet är en förnyad och förstärkt utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området.

Läs mer om MMD: Snabbare materialutveckling över skolgränserna

MMD:s webbplats

Föreståndare