Till innehåll på sidan

Nytt centrum för synkrotronljus invigt

Peter Hedström, föreståndare för CeXS, berättar om centret.
Peter Hedström, föreståndare för CeXS, berättar om centret.
Publicerad 2019-10-02

Center for X-rays in Swedish materials science (CeXS) invigdes formellt den 14 augusti i år med en workshop på KTH. På plats var representanter från den svenska synkrotroncommunityn, inklusive akademi, institut och företag samt representanter från DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) i Hamburg som ansvarar för driften av det svenska strålröret på PETRA III.

Peter Hedström från KTH är föreståndare för CeXS och leder verksamheten tillsammans med vice föreståndaren Fredrik Eriksson från Linköpings Universitet och en koordinator på KTH.

Vad är det nya centrets roll?
– Centrets uppgift är verka för att det svenska strålröret styrs i linje med den svenska communityns intressen. I det ingår översyn av den priviligerade stråltid som ingår i avtalet mellan Vetenskapsrådet och DESY. Centret ska också verka för att öka kompetensen och användningen av synkrotronljus, speciellt högenergiröntgen, bland svenska intressenter.

Det svenska strålröret, kallat SMS (Swedish Material Science beamline P21), lämpar sig bland annat med sin högenergiröntgen för att studera bulken av hårda material, exempelvis metalliska material. Övriga strålrör vid PETRA III ger svenska användare tillgång till fler tekniker, och tillämpningsområdena är otaliga.

Hur bidrar det här till svensk forskning inom materialvetenskap?
– För Sveriges del är det en efterlängtad kapacitet som kompletterar den svenska synkrotronen MAX IV och ger svenska forskare unik tillgång till mycket högkvalitativ röntgenstrålning i ett stort energiområde.

Vad händer härnäst?
– Vi planerar workshops, arbetar med att skapa en mer matnyttig hemsida och ska också åka ut och träffa den svenska communityn.

Om synkrotroner

En synkrotron är en storskalig infrastruktur som genererar röntgenstrålning av mycket hög kvalitet. Den höga energin och intensiteten hos röntgenstrålarna från SMS och andra högenergistrålrör gör det möjligt att penetrera stora materialvolymer och utföra oförstörande provning, och att studera snabba fenomen in situ eller in operando.
www.cexs.kth.se