Till innehåll på sidan

Joakim Odqvist ny professor

Porträtt Joakim Odqvist
Publicerad 2020-12-02

KTH har utnämnt nya professorer och bland dem finns en som tillhör Institutionen för Materialvetenskap. Här berättar den nyblivne professorn Joakim Odqvist kort om varför metallers strukturomvandling spelar roll och hur hans ämne kan bidra till ett hållbart samhälle.

Hej Joakim Odqvist, som går från att vara lektor på Institutionen för Materialvetenskap till att bli professor i teorin om metallers strukturomvandling.

Vad innebär ditt område ”metallers strukturomvandling” – går det att beskriva kort?

– Jag försöker i min forskning skapa matematiska modeller för hur strukturen (både på nano- och mikroskala) förändras i metalliska legeringar när man tillverkar eller använder dem.

Hur uppstod ditt intresse för detta?

– Intresset för forskning i allmänhet väcktes under mitt examensarbete på företaget Erasteel Kloster i Söderfors. Efter det sökte jag - och fick - en doktorandtjänst på KTH:s Materialvetenskap med John Ågren och Bo Sundman som handledare. Jag skrev en avhandling där jag utvecklade en modell för hur olika legeringselement i stål kan påverka fasomvandlingar.

Varför är det här ett viktigt ämne? Hur kan vi ha nytta av kunskaperna på området?

– Ett materials struktur bestämmer i stor utsträckning dess egenskaper (t.ex. hållfasthet), och om vi med modeller kan förutsäga hur strukturen uppkommer så öppnar det upp för att vi kan utveckla nya, och förbättra existerande, material snabbare och med de egenskaper vi vill ha.

Vad är drömupptäckten?

– Det finns många utmaningar på vägen till ett hållbart samhälle som inbegriper metalliska material. Om min forskning kan bidra till att lösa några av dessa utmaningar så skulle det vara väldigt roligt!

Kommer dina arbetsuppgifter bli annorlunda nu som professor?

– Nej, egentligen inte. Jag gör redan mycket av det som förväntas av en professor på KTH. 

Mer om Joakim Odqvist

Jobb: Nybliven professor på Institutionen för Materialvetenskap
Familj: Gift, två tonårsdöttrar.
Bor: Uppsala
På fritiden: Umgås med familjen, jakt och friluftsliv.

Text: Anna Gullers