Till innehåll på sidan

Enheten för processer

Forskningsverksamheten inom enheten för processer fokuserar på utveckling och optimering av processer med avseende på materialrenhet, energieffektivitet och miljöperspektiv.

Unit of process collage

Nyheterna

Grattis till Peter Samuelsson och Rutger Gyllenram som har vunnit KTH Innovations Challenge "Going climate neutral" för sin idé "FerroSilva, järnskogen". Läs mer here .

I November åkte biträdande lektor Chris Hulme-Smith till NTNU (Trondheim, Norge) tillsammans med 21 mastersstudentar för Internationellt seminarium inom materialprocesser 2019. Seminariet var jätte produktiv och det var en värdefull netverkmöjlighet. Grattis till alla studenter som presenterade och stort grattis till Henrietta Isaksson som vann priset för bästa presentation och Hans-Henrik König som vann priste för bästa poster.

Tack till Jernkontoret för stödet genom Stiftelsen Överingonjören Gustaf Janssons Jernkontoretsfond, vilket gjorde det möjligt för KTH att ta så många studenter till seminariet.

KTH pristagar Henrietta Isaksson (mitt) och Hans-Henrik König (höger)

Enheten för processer arbetar inom följande områden:

  • Metallurgiska processer och materialprocesser
  • Gjutning och solidifiering
  • Energi och smältugn
  • Mikromodellering och experimentell kinetik

Även om forskningsverksamheten är direkt relaterad till industriella processer och är av tillämpad natur, så är den starkt förankrad i teoretisk analys och mekanismstudier.

Materialprocesser innefattar kunskap om (1) industriella processer, (2) reaktionstermodynamik, (3) reaktionskinetik, (4) transportfenomen. Med tanke på de att de flesta materialprocesser involverar reaktioner av heterogen karaktär behöver även gränssnittsfenomen studeras (5).

Både modellering och experimentella studier utförs. Vid modellering läggs stor vikt vid CFD, medan de experimentella studierna fokuserar på experiment i smältor (slagg, metall) och gaser med provvikter på allt från några få gram till ett par kilo. Industriförsök är ett annat viktigt verktyg för processdesign och optimering.

Ställföreträdande enhetschef