Till innehåll på sidan

Hero-m 2i

Hero-m 2i är ett av 13 beviljade Vinnova kompetenscentrum.

I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft.

Mer information på engelska webbsiddan