Till innehåll på sidan

Kinetisk modellering

Den kinetiska modelleringen görs med metoder baserade på antaganden om skarpa (där vi använder t.ex. DICTRA) och diffusa fasgränser (s.k. fasfältmetoder). Modelleringen kan göras både i rumsligt väldefinierade domäner eller med ett antagande om en medelvärdeseffekt (eng. mean field approach) som randvillkor (för den senare typen av modellering använder vi ex. TC-Prisma).

Forskningen är inriktas både på den teoretiska utvecklingen av metoderna och den praktiska implementeringen av dessa till användbar mjukvara. I allmänhet använder metoderna termodynamiska och kinetiska data som erhålls från utvärderingar utförda med Calphad-metoden. De använda mjukvarorna är både externa och sådana vi själva utvecklar.

Pågående forskningsprojekt inluderar modellering av oxidtillväxt, gradientsintring av hårdmetall och spinodalt sönderfall i multikomponentsystem.

Bilden visar fördelningen av titan i hårdmetall efter gradientsintring (Salmasi m.fl. 2017)

Kontakt