Till innehåll på sidan

Materialdesign, civilingenjör 300 hp

Materialdesignprogrammet är tvärvetenskapligt och ger dig både helhetssyn och nytänkande kring olika materials användningsområden. KTH är världsledande inom materialområdet och efter examen har du goda karriärmöjligheter inom industri och forskning. Programmet är 5 år på heltid, och ger 300 högskolepoäng.

Läs mer om Materialdesignprogrammet här

På Materialdesignprogrammet får du lära dig om materialens uppbyggnad, egenskaper och användningsområden. Du får möjlighet att utveckla helt nya material – framtidens material som ska vara lättare, starkare och billigare att producera. I utbildningen betonas miljövänlig framställning och återvinning av material.

Karriärvägar

KTH är internationellt framstående när det gäller materialforskning. Det öppnar upp möjligheter för internationella examensarbeten och karriär efter examen – vare sig du vill fortsätta forska eller söka dig vidare ut till industrin. Våra elever är eftertraktade och många får jobb redan vid examensarbetet. Du kan exempelvis jobba med utveckling av nya miljövänliga material eller inom bil-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Det finns också goda möjligheter att få en doktorandtjänst på institutionen efter avslutad utbildning.

Anders Eliasson, lärare och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Materialdesign

”KTH är världsledande inom materialområdet”

Intervju med Anders Eliasson, lärare och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Materialdesign 300 hp.

Hur är det att utbilda sig till ingenjör i Materialdesign vid KTH?

I filmerna får du en inblick i en students vardag på KTH, vad som fällde avgörandet vid val av högskoleutbildning och vad som väntar i den framtida karriären.

Linn Efsing

Viktor Dahlqvist

Programansvarig

Utbildningsplan för Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD)