Till innehåll på sidan

Teknisk materialvetenskap, masterprogram 120 hp

För att vara behörig till masterprogrammet Teknisk materialvetenskap, 120 hp med undervisning på engelska måste du uppfylla både de grundläggande och särskilda behörighetskraven.

De grundläggande behörighetskraven är desamma för alla program på avancerad nivå på KTH, medan de särskilda behörighetskraven är specifika för programmet.

Admission requirements