Mastersarbeten

Kandidat och Civilingenjörsexamen i Materialdesign

[29]
J. Sjöström och H. Åkesson, "Investigation of Ductility Dip at 1000˚C in Alloy 617," , 2017.
[39]
S. Tollander och M. Kouach, "Repeatability of Additive Manufactured Parts," , 2017.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal