Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbar produktion av stål och metaller

I den här docentföreläsningen berättar Peter Samuelsson om hållbar produktion av metaller, främst utifrån perspektiven växthusgasutsläpp, energieffektivitet och processekonomi.

Tid: Må 2023-11-13 kl 10.00

Plats: Sefström, Brinellvägen 23

Språk: Engelska

Medverkande: Peter Samuelsson

Kontakt:

Exportera till kalender

Föreläsningen kommer att fokusera på hållbar produktion av metaller, främst utifrån perspektiven växthusgasutsläpp, energieffektivitet och processekonomi. Den sociala dimensionen av hållbarhet kommer att behandlas kortfattat, men inte utvecklas på grund av den tid som finns tillgänglig för föreläsningen.

Exempel från egen forskningsverksamhet inom föreläsningsämnet kommer att ges med exempel på både processnivå, men också ur ett produktionssystem och värdekedjeperspektiv.

Produktion av legeringsmaterial, järnsvamp, samt primär ståltillverkning med användning av nämnda råmaterial och skrot kommer att behandlas.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2023-10-25