Institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Institutionen tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Våra forskningsenheter

Gnistor från ståltillverkning

Centrumbildningar

Nytt forskningscentrum inom Materialvetenskap

I år startar Center for Mechanics and Materials Design (MMD) – en centrumbildning som ska föra samman Hållfasthetslära och Materialvetenskap. Centrumföreståndare är Annika Borgenstam.

Johan Martinsson

IOM3-pris för bästa paper till forskare på enheten för processer

Johan Martinssons arbete löser de experimentella svårigheterna med att studera skummets struktur hos slagg i höga temperaturer.

Test av superelastiskt material

MSE-forskare utvecklar temperaturoberonde superelasticitet

Levente Vitos, professor vid Materialvetenskap, har tillsammans med andra KTH-forskare och internationella kollegor utvecklat en metalllegering som är superelastiskt vid rumstemperatur. Materialet kan förändras upp till 15,2 procent av sin ursprungliga form.

Kalender