Institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Institutionen tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Våra forskningsenheter

Test av superelastiskt material

MSE-forskare utvecklar temperaturoberonde superelasticitet

Levente Vitos, professor vid Materialvetenskap, har tillsammans med andra KTH-forskare och internationella kollegor utvecklat en metalllegering som är superelastiskt vid rumstemperatur. Materialet kan förändras upp till 15,2 procent av sin ursprungliga form.

Greta Lindwall

Omfattande projektbidrag till forskare på Materialvetenskap

Greta Lindwall, biträdande universitetslektor på MSE, har beviljats bidrag från Röntgen-Ångström för ett forskningsprojekt inom additiv tillverkning.