Institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Institutionen tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Våra forskningsenheter

Stillbild med svepelektronmikroskop. Foto: G. Roscioli, Tasan Group, MIT.
Stillbild ur en filmsekvens tagen med svepelektronmikroskop, som visar hur ett rakblad flisas ur när det skär av hårstrån. Foto: G. Roscioli, Tasan Group, MIT.

Forskning

Därför blir rakblad slöa av mjuka hår

Lyssna på Peter Hedström, professor i materialvetenskap, berätta i Vetenskapsradion om varför rakblad blir slöa så snabbt. Forskare på MIT har undersökt vad som händer på nanonivå när ett vanligt rakblad skär av människohår. Peter Hedström tror att studien kommer stimulera mer forskning om hur skärverktyg kan hålla längre.

Gnistor från ståltillverkning

Centrumbildningar

Nytt forskningscentrum inom Materialvetenskap

I år startar Center for Mechanics and Materials Design (MMD) – en centrumbildning som ska föra samman Hållfasthetslära och Materialvetenskap. Centrumföreståndare är Annika Borgenstam.

Johan Martinsson

IOM3-pris för bästa paper till forskare på enheten för processer

Johan Martinssons arbete löser de experimentella svårigheterna med att studera skummets struktur hos slagg i höga temperaturer.

Test av superelastiskt material

MSE-forskare utvecklar temperaturoberonde superelasticitet

Levente Vitos, professor vid Materialvetenskap, har tillsammans med andra KTH-forskare och internationella kollegor utvecklat en metalllegering som är superelastiskt vid rumstemperatur. Materialet kan förändras upp till 15,2 procent av sin ursprungliga form.