Institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Institutionen tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Våra forskningsenheter

Porträtt av John Ågren.

Ågren gästar Northwestern University

John Ågrens tjänst på 25 procent innebär både undervisning och forskning inom Exellence centretChiMaD och Professor Greg Olsons grupp. Professor Olson är en av pionjärerna inom Materialdesign och Integrated Computational Materials Engineering (ICME).

Kalender