Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om Enheten för processer

Välkommen till hemsidan för enheten processer vid Instutionen för Materialdesign, KTH. Enheten för processer fokuserar på omvandling av råmaterial till användbara produkter. Det inkluderar gruvdrift, utvinning av primära metaller, sekundär bearbetning, återvinning och slutförvaring. Som en del av dessa områden tar vi alltid hänsyn till de ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna av vårt arbete.

Unit of Processes ecosystem
Research ecosystem for the Unit of Processes

Den här sidan innehåller en introduktion till arbetet vi gör, samt vilka som är ansvariga för de olika områdena. Här finns också sidor där du kan läsa om våra laboratorier, pågående projekt, kommande konferenspresentationer samt nya publikationer och avhandlingar.

Klicka på respektive länk för att få mer ingående information och kontakta gärna den relevanta områdes ansvarige med frågor angående vårt arbete, information om ämnet eller om du helt enkelt vill diskutera möjligheter för sammarbeten samt utbildning.

Viktiga forskningsområden

Casting of metal with sparks.
Gjutning av metall hos Swerim AB i Luelå. Fotograf av Serg Chanouian och används med tillstånd.

Vi arbetar alla tillsammans inom vår enhet för att kunna få ut mesta möjliga av vårt sammarbete. Vi delar inte in oss i forskargrupper, men vårt arbete faller naturligt inom olika teman. Dessa teman beskrivs nedan och du kan klicka för att se mer information och vilka akademiker som tillbringar större delen av sin tid inom varje tema. Men vi ser alla till att vi engagerar oss i alla områden till viss del iallafall!

 • Gjutning
  • Götgjutning
  • Stränggjutning
  • Omsmältning
  • Stelning
 • Cirkulär ekonomi för metaller
  • Kristiska material
  • Återvinning av slagg
  • Energi konsumption
  • Minskning av växthusutsläpp
 • Rent Stål
  • Reaktionstermodynamik
  • Reaktionskinetik
  • Transportfenomen
  • Electrolytisk extraktion av inneslutningar
 • Datorstödd strömningsmekanik
  • Nya götgjutningsprocesser
  • Uppskalning av plasmareduktion av oxider
  • Reaktioner i Argon Oxygen Decarburisation (AOD) ugnar
  • Gasbubblors beteende
  • Validering med hjälp av vatten
 • Energi- och ugnsteknik
  • Förnybar elektricitet och bränsle
  • Nya bränslen och bränsleersättningar
  • Omhändertagande av elektriskt avfall och fordonsavfall
 • Experimentell kinetik vid hög temperatur
  • Fokus på metallurgiska processer
  • Specialutrustning
  • Modellering
  • Industriellt samarbete
 • Hybrit-processen   (fossilfri ståltillverkning)
 • Pulvermetallurgi
  • Pulverflöde och spridningsbeteende
  • Pulverproduktion
  • Pulverpartiklars mikrostruktur och kemi
Heta metallprov i en ugn.
Heta metallprov i en ugn.

Enhetschef