Till innehåll på sidan

Processer - kontakt och personal

Den mest värdefulla tillgången för enheten för processer är dess team. Här kan du hitta en lista över personer som arbetar och studerar inom enheten. Kontakta oss om du har några frågor eller vill diskutera vårt arbete.

Adress

Enheten är placerad på Brinellvägen 23. 

Enhetschef

Personallista för Enheten Processer

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Du Sichen PROFESSOR EMERITUS
Gyllenram Rutger FORSKARSTUDERANDE
Davydenko Arkadiy FORSKARSTUDERANDE
Jarnerud Tova DOKTORAND
Andersson Nils FORSKARE +46 8 790 83 81
Zaini Ilman Nuran DOKTORAND +46 8 790 84 59
Köchner Herbert Rüdiger AFFILIERAD PROFESSOR
Glaser Björn UNIVERSITETSLEKTOR, ENHETSCHEF +46 8 790 83 39
Fredriksson Hasse Professor emeritus +46 8 790 78 69
Persson Clas UNIVERSITETSLEKTOR +46 8 790 83 32
Jonsson Lage Professor emeritus
Han Tong FORSKARSTUDERANDE,POSTDOKTOR +46 8 790 83 06
Tilliander Anders UNIVERSITETSLEKTOR +46 8 790 84 90
De Colle Mattia DOKTORAND
Lu Yu-Chiao DOKTORAND
Vynnycky Michael AFFILIERAD PROFESSOR +46 8 790 89 35
Al-Saadi Munir FORSKARSTUDERANDE
Wen Yuming DOKTORAND
Companero Del Carmen Reinol Josef DOKTORAND
Guo Shuo FORSKARSTUDERANDE +46 8 790 94 81
Marchetti Lorenzo DOKTORAND +46 73 940 29 47
Svanberg Rikard DOKTORAND +46 8 790 94 81
Hulme-Smith Christopher UNIVERSITETSLEKTOR, BITR +46 8 790 84 59
Martinsson Johan FORSKARE +46 8 790 61 51
Ratnasari Devy Kartika DOKTORAND +46 8 790 65 45
Carlsson Leo Doktorand
Yang Hanmin FORSKARSTUDERANDE +46 8 790 74 49
Wang Yong DOKTORAND +46 8 790 94 81
Ersson Mikael UNIVERSITETSLEKTOR +46 8 790 83 37
Rangavittal Bharath Vasudev DOKTORAND +46 79 302 54 86
Yang Weihong FORSKARE +46 8 790 84 02
Du Hongying DOKTORAND +46 8 790 61 51
Ohashi Ryosuke FORSKARSTUDERANDE
Jönsson Pär PROFESSOR, SKOLCHEF +46 8 790 83 75
Kuthe Sudhanshu DOKTORAND
Wang Shule FORSKARSTUDERANDE
Chanouian Serg DOKTORAND +46 8 790 95 68
Wei Wenjing INDUSTRIDOKTORAND
Holmström Marcus DOKTORAND
Liu Yu Doktorand,POSTDOKTOR
White Jesse Franklin AFFILIERAD FAKULTET
Jogdand Surbhi Shivaji DOKTORAND
Waldén Bertil FORSKARSTUDERANDE
Pirouznia Pouyan Forskarstuderande +46 8 790 83 14
Brännberg Fogelström Julia DOKTORAND
Baldissera Gustavo Forskarstuderande
Rigas Konstantinos DOKTORAND
Jagodzinska Katarzyna Anna DOKTORAND +46 8 790 74 49
Ahlin Björn FORSKARSTUDERANDE +46 8 790 94 81
Sheng Dong-Yuan PROFESSOR, ADJUNGERAD +46 8 790 84 67
Kamalasekaran Arun DOKTORAND
Bölke Kristofer DOKTORAND +46 8 790 83 14
Yin Jun FORSKARSTUDERANDE
Park Joo Hyun AFFILERAD PROFESSOR
Akbarnejad Shahin Doktorand
Karasev Andrey FORSKARE +46 8 790 83 57
Ahmad Björn Yousef FORSKARSTUDERANDE