Till innehåll på sidan

Om Enheten för processer

Välkommen till hemsidan för enheten processer vid Instutionen för Materialdesign, KTH. Enheten för processer fokuserar på omvandling av råmaterial till användbara produkter. Det inkluderar gruvdrift, utvinning av primära metaller, sekundär bearbetning, återvinning och slutförvaring. Som en del av dessa områden tar vi alltid hänsyn till de ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna av vårt arbete.

Elektrisk urladdning i den elektriska bågugnen vid enheten för processer
Elektrisk urladdning i den elektriska bågugnen vid enheten för processer. Fotograf av Nils Andersson och används med tillstånd.

Den här sidan innehåller en introduktion till arbetet vi gör, samt vilka som är ansvariga för de olika områdena. Här finns också sidor där du kan läsa om våra laboratorier, pågående projekt, kommande konferenspresentationer samt nya publikationer och avhandlingar.

Viktiga forskningsområden

Casting of metal with sparks.
Gjutning av metall hos Swerim AB i Kista. Fotograf av Serg Chanouian och används med tillstånd.

Vi arbetar alla tillsammans inom vår enhet för att kunna få ut mesta möjliga av vårt sammarbete. Vi delar inte in oss i forskargrupper, men vårt arbete faller naturligt inom olika teman.Dessa teman beskrivs nedan och du kan klicka för att se mer information och vilka akademiker som tillbringar större delen av sin tid inom varje tema. Men vi ser alla till att vi engagerar oss i alla områden till viss del iallafall!

Heta metallprov i en ugn.
Heta metallprov i en ugn.

Enhetschef