Till innehåll på sidan

Experimentell kinetik vid hög temperatur

Vår verksamhet består främst av grundläggande forskning som är relevant för metallurgiska processer och materialprocesser - den övergripande filosofin har alltid varit att lösa reella industriella problem genom att tillämpa grundläggande principer.

Även om modellering är ett viktigt verktyg, så är vi också mycket specialiserade på att genomföra experimentella studier vid höga temperaturer upp till 2400 K, genom att använda flera unika ugnsystem med exakt gaskontroll och kylsystem. Modifiering av befintliga experimentella anläggningar för att passa nya banbrytande forskningstekniker är inget problem för oss. Slaggbildning, slaggegenskaper och slagg-metallreaktioner är några exempel på våra forskningsfokus. Vi har ett nära samarbete med toppforskare inom området över hela världen. Vi har också lång erfarenhet av att driva gemensamma projekt med industripartners och forskningsinstitut.

Att arbeta med smältor vid hög temperatur är svårt och ofta avskräckande och att göra enkla mätningar med noggrannhet är mycket svårare än med vattenlösningar och organiska lösningar. / F.D. Richardson

Kontakt

Björn Glaser
Björn Glaser
universitetslektor, enhetschef 087908339