Till innehåll på sidan

Hybrit-projektet (fossilfri ståltillverkning)

Traditionell järnmalmsbaserad ståltillverkning kräver stora mängder kol för kemisk reduktion av malmen vid järntillverkning. Processen resulterar i miljoner ton koldioxid varje år och enbart denna process står för mer än 10% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. För att kunna nå det ambitiösa målet att sverige ska vara koldioxidneutralt år 2045 måste industrin revolutioneras.

HYBRIT-initiativet

Under 2016 samarbetade SSAB, LKAB och Vattenfall för att skapa HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) - initiativet som syftar till att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkningsteknologi. En förstudie visade att väte är det mest hållbara och tekniskt lovande alternativet till kol. På så sätt kommer CO2-utsläpp att ersättas av vattenånga, vilket drastiskt minskar kolens fotavtryck i industrin.

RP1 är Hybrits forskningsprogram som undersöker olika vägar för en övergång till en fossilfri värdekedja och ger en grund för framtida industriell utveckling. Det är ett gemensamt initiativ mellan akademin, forskningsinstitut och industri och genomförs med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.


Forskningen som utförs av enheten för processer inom Hybrit RP1 har huvudsakligen två fokus:

  1. Den vätebaserade järnmalmreduktionen
  2. Ståltillverkningen av järn som reducerats med väte.

I den första delen där vätgasreduktion av järnmalm undersöks används olika temperaturer och gasblandningar för att reducera järnmalmen medan reaktionerna kontinuerligt studeras. I den andra delen står smältning och raffinering av det vätgasreducerade järnet i fokus. Ett laboratorium som innehåller flera högtemperaturugnar används dagligen för att studera mekanismerna som kontrollerar reaktionerna. Det är viktigt att hitta de bästa vägarna för en övergång till en fossilfri ståltillverkning.