Till innehåll på sidan

Pulvermetallurgi

Sverige är en internationell ledare inom pulvermetallurgi – 25% av den globala produktionen av metallpulver sker i Sverige. Vid enheten för processer bedrivs forskning för att förbättra produktionstekniker, utveckla pulverkarakteriseringstekniker, samt effektivisera hanteringen av pulver och övervaka framsteg inom hälsa och säkerhet vid pulvermetallurgi.

En fotograf av den TQC Sheen tunnfilm applikatören på KTHs Pulverkatakäriseringslabbet. En tunn lager av pulver ha spridas föra att mäta dess egenskaper.
TQC Sheen tunnfilm applikatören på KTHs Pulverkatakäriseringslabbet

Som en del i forskningen används många olika verktyg för modellering samt olika experimentella metoder för att säkerställa en effektiv och effektfull forskningsverksamhet. Denna forskning sker i samarbete med alla stora pulvertillverkare och forskningsinstitut i Sverige.

En stor del av arbetet riktar sig mot additiv tillverkning och vi har därför investerat i demonstrationsmaskiner för studenter som använder sig av polymer-filamentteknik och stereolitografi. Dessa skrivare används såväl inom forskning och utbildning som för studiebesök från gymnasieelever. Vi ser fram emot att snart även få tillgång till keramiska printrar som använder samma stereolitografiska teknik och digitala ljusprocessering. Dessa skrivare kommer att användas i pulverforskningen men även i annan forskning inom enheten för processer.

Pulverkaraktäriseringslabbet erbjuder två stycken 3D-polymerskrivare som används för att demonstrera additiv tillverkning samt för att tillverka prototyper för nya verktyg och experiment.