Till innehåll på sidan

Gjutning

Vi fokuserar på götgjutning, stränggjutning, omsmältning och stelning generellt. Gjutningsfältet är som metallurgins raketvetenskap, det tvärvetenskapliga fältet där fysik och kemi samverkar vid höga temperaturer och fluidmekanik, värmetransport, termodynamik, kinetik, processmetallurgi och fysisk metallurgi möts.

Stål som gjutas

I vår enhet har vi en avancerad grupp som jobbar med numerisk modellering och har lång erfarenhet av experimentella studier, mättekniker och verksförsök. Genom att arbeta på skalan från abstrakt teori till tillämpning med översikt över processen och dess grundläggande delsystem så täcker vi ett brett spektrum av tekniska färdighetsnivåer och har en meritlista av innovation och utveckling av idéer för industriella tillämpningar. Genom externa samarbeten söker vi kompletterande infrastruktur för experimentell karakterisering, anläggningar för pilotskala och industriella problem med grundläggande orsaker.

Makrografi av kornstrukturen i en ren aluminiumgjut efter gjutning. Spannstrukturen är ett klassiskt exempel på fenomen som uppstår under stelning av smält metall.
Kornstruktur i en göt av rent aluminium bildat efter gjutning. Att fata och kontrollera strukturer som detta är en viktig del av vår utbildning och forskning kring gjutning på KTH.

Framtiden erbjuder många möjligheter för att öka användandet av datorstödd strömningsmekanik (CFD) kopplat till kemiska reaktioner under gjutning. Mycket materialdata för höga temperaturer saknas fortfarande. Detta beror till viss del på svårigheter att mäta vid höga temperaturer, och de höga kostnaderna för experimenten. Samarbeten för att nyttja tillgänglig utrustning och delad infrastruktur inom det vetenskapliga området öppnar upp för att angripa och lösa dessa utmaningar. Utvecklingstakten för legeringar ökar också behovet av processflexibilitet och snabb prototyputveckling för att hitta ett användbart driftsfönster. Försök i labbskala och i prövobänken som kan skalas upp till pilot- eller fullskala är av stor vikt för att möta dessa krav. Vidare så är digitaliseringen inom industrin nu verklighet. Sensorteknologi, mätmetoder och kvalitet på data behöver standardiseras för att nå den fulla potentialen i denna revolution. Det är vår passion på KTH.

Kontakt