Till innehåll på sidan

Viktiga forskningsområden

Vi arbetar alla tillsammans inom vår enhet för att kunna få ut mesta möjliga av vårt sammarbete. Vi delar inte in oss i forskargrupper, men vårt arbete faller naturligt inom olika teman. Dessa teman beskrivs nedan och du kan klicka för att se mer information och vilka akademiker som tillbringar större delen av sin tid inom varje tema. Men vi ser alla till att vi engagerar oss i alla områden till viss del iallafall!

 • Gjutning
  • Götgjutning
  • Stränggjutning
  • Omsmältning
  • Stelning
 • Cirkulär ekonomi för metaller
  • Kristiska material
  • Återvinning av slagg
  • Energi konsumption
  • Minskning av växthusutsläpp
 • Rent stål
  • Reaktionstermodynamik
  • Reaktionskinetik
  • Transportfenomen
  • Electrolytisk extraktion av inneslutningar
 • Datorstödd strömningsmekanik
  • Nya götgjutningsprocesser
  • Uppskalning av plasmareduktion av oxider
  • Reaktioner i Argon Oxygen Decarburisation (AOD) ugnar
  • Gasbubblors beteende
  • Validering med hjälp av vatten
 • Energi- och ugnsteknik
  • Förnybar elektricitet och bränsle
  • Nya bränslen och bränsleersättningar
  • Omhändertagande av elektriskt avfall och fordonsavfall
 • Experimentell kinetik vid hög temperatur
  • Fokus på metallurgiska processer
  • Specialutrustning
  • Modellering
  • Industriellt samarbete
 • Hybrit processen (fossilfri ståltillverkning)
  • Vätgas baserad järnprouktion
  • Avkolning
  • Minskning av växthutsläpp
 • Pulvermetallurgi
  • Pulverflöde och spridningsbeteende
  • Pulverproduktion
  • Pulverpartiklars mikrostruktur och kemi