Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Laboratorier på enheten för processer

Till hjälp i vår forskning har vi toppmodern och specialbyggd utrustning. Denna utrustning finns i olika laboratorier som drivs av chefen för varje forskningstema. Anläggningarna sammanfattas nedan och mer information finns tillgänglig under menyn till vänster. Utöver enhetens laboratorier använder vi Hultgren-laboratoriet vid institutionen för materialvetenskap och teknik för materialanalys, samt avdelningens egen verkstad för provberedning och produktion av anpassade komponenter för experiment och utrustning.

Mer information om materialanalyser vid instutitionen för materialvetenskap finns på .

Experimentell forskning om kinetik vid hög temperatur

Ansvarig:

Björn Glaser
Björn Glaser universitetslektor, enhetschef bjoerng@kth.se 087908339 Profil

För experimentell forskning om kinetik vid hög temperatur finns välutrustade laboratorier med flertalet specialdesignade och specialbyggda ugnar. Utrusning för termogravimetrisk analys och sessila droppmetoden finns också.

Gjutning

Ansvarig:

Christopher Hulme
Christopher Hulme universitetslektor chrihs@kth.se +4687908459 Profil

Gjutning och stelning fokuserar på fundamental experimentell och teoretisk forskning som är viktig för alla typer av industriella gjutnings- och stelningsprocesser.

Vattenmodellering

Ansvarig: 

Mikael Ersson
Mikael Ersson universitetslektor bergsman@kth.se +4687908337 Profil

Vatten och flytande stål har vissa egenskaper som liknar varandra. Vatten är säkert att hantera och det är transparent. Detta gör vatten lämpligt för att testa olika fenomen i ståltillverkning utan att behöva hantera metall vid \(1800~^{\circ{}}\mathrm{C}\).

Vi använder datorstödd strömningsmekanik för att förutse beteende och mäta dessa i vattenmodelleringslaboratoriet med hjälp av fotografier och höghastighetsfilm. Specialbyggda delar skapas när det behövs i instutionens verkstad, eller m.hj.a. labbets Ultimaker 2+ Extended 3D skrivare för polymerer.

Energiteknik

Ansvarig:

Laboratorierna vid enheten för processer som används för experimentell forskning om kinetik vid hög temperatur har flertalet specialdesignade och specialbyggda ugnar, utrustning för beredning av kemikalier och mätutrustning. Undersökningarna är främst inriktade på förbränning i olika atmosfärer och omvandling av material till gas som kan användas som bränsle. All utrustning stöds av diagnostik- och mätutrustning.

Karakterisäring av pulver

Ansvarig:

Christopher Hulme
Christopher Hulme universitetslektor chrihs@kth.se +4687908459 Profil

Laboratoriet för karakterisering av pulver är specialutrustat för pulverhantering och mätning av pulvers flödesegenskaper. Traditionella metoder såsom Hall och Carney flödestrattar och rasvinkelmätare används tillsammans med tunnfilmsapplikator, Freeman FT4 pulverreometer och tappdensitetsmätare för att karakterisera pulvrets flödesbetende fullständigt. I labbet finns även en roterande provdelare och en automatisk sikt för att säkerställa att exakta prover kan tas. Pulverforskningen har även en MakerBot Replicator Z18 polymerskrivare och en Formlabs From3 stereolitografiskrivare. En specialbyggd sensor för luftburet pulver används för att kontinuerligt övervaka labbmiljön och säkerställa säkerheten.