Till innehåll på sidan

Materialvetenskaps ledning

Prefekt för materialvetenskap på KTH

Ledningsgrupp

Roll Kontaktuppgifter

Enhetschef Processer

Enhetschef Strukturer
Enhetschef Egenskaper
Föreståndare Hultgren Laboratory
Föreståndare Hillert Modeling Laboratory

Verksamhetscontroller

Studierektor

Programansvarig

Masteransvarig

Doktorandansvarig