Till innehåll på sidan

Hillert Materials Modeling Colloquium series V: Accelerated Experimentation and Holistic Integration with Computational Data for Accelerated Materials Design

Person in front of screen

I denna föreläsning kommer professor Ji-Cheng Zhao från University of Maryland att beskriva experimentella tekniker för snabb insamling av materialdata och holistiska tillvägagångssätt för att integrera experimentella data och beräkningsdata. Ji-Cheng Zhao innehar 49 utfärdade amerikanska patent och tilldelades 2001 det prestigefyllda Hull Award från GE.

Tid: Ti 2022-08-30 kl 15.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/65919438863

Tillhör: Hillert Modeling Laboratory
Senast ändrad: 2022-05-09