Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Enheten för Hultgren labb för materialkaraktärisering

Forskningsverksamheten vid enheten Hultgrenlaboratoriet för materialkarakterisering är både experimentell och beräkningsmässig, och fokuserar på att karakterisera materialen. Infrastrukturer som CEXS, Hultgrenlaboratoriet och NEXT hör till enheten.