Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

En gigant inom materialforskning

Mats Hillert in memorian

Mats Hillert
Professor Emeritus Mats Hillert blev 97 år, och var in i det sista en aktiv forskare på KTH.
Publicerad 2023-03-08

Under sin rekordlånga forskargärning på Materialvetenskap hann Mats Hillert utbilda generationer av forskare och ingenjörer. Han lade även grunden för den moderna materialvetenskapen på KTH.

”En nydanare inom svensk och internationell materialforskning och utbildning”, så beskrivs Professor emeritus Mats Hillert av sina närmaste kollegor.

Under de 63 år som Mats Hillert verkade vid institutionen för Materialvetenskap moderniserades undervisning och forskning och fick en fast teoretisk grund av fysik, kemi och inte minst termodynamik.

– Mats arbeten inom termodynamik och fasomvandlingar genomsyrar en betydande del av det vi gör på institutionens idag. Hans arbete banade dessutom väg för så kallade ab-initioberäkningar, där institutionen har blivit världsledande, säger professor emeritus John Ågren.

50- och 60-talet

Ursprungligen från Göteborg började Mats sin bana på Chalmers. Därefter forskade han vid Metallografiska Institutet i Stockholm och utbildade sig vid MIT i Boston, där han doktorerade i fysikalisk metallurgi.

Mats började undervisa vid bergssektionen på KTH 1959 och blev snart professor i metallografi. För att utveckla området betonade han vikten av att forskningsresultat skulle publiceras internationellt. Han införde också i snabb takt dåtidens nyheter – som elektronmikroskopi och datorberäkningar – i forskning och undervisning.

– När Mats började med datorberäkningar under tidigt 60-tal var han troligtvis först i landet och bland de första i världen att använda datorer för vetenskapligt tekniska beräkningar utanför kretsen av datorexperter och matematiker med beräkningsinriktning. Det var bara tio år efter att den första ”moderna” datorn (BESK) hade färdigställts i Sverige, säger John Ågren.

Forskning och undervisning

Mats arbetade med att kartlägga fasomvandlingar i materialens inre när de utsatts för olika behandlingar. Hans metod att ställa upp teoretiska modeller och verifiera dem bidrog till förmågan att förutsäga egenskaper hos material och komponenter redan på planeringsstadiet. Hans forskning blev därmed grunden för materialdesign. Genom att fasomvandlingar styrs av termodynamik blev Mats forskning även förutsättning för mjukvaruföretaget Thermo-Calc Software, som är världsledande inom sitt område idag.

Mats hann undervisa generationer av metallurger, civilingenjörer och doktorer i modern materialteknik och under hans ledning reformerades materialutbildningen vid KTH. Professor Malin Selleby arbetade tillsammans med Mats i många år och beskriver honom som en öppen person och en omtyckt pedagog.

– Mats bidrog till den informella atmosfären på institutionen, inte minst genom sin nyfikenhet och sitt intresse av att diskutera med alla, säger hon.

Arvet efter Mats

På institutionen lever Mats pionjäranda kvar. När ett nytt labb för beräkningsmodellering startade för något år sedan var det naturligt att kalla det för Hillert Modeling Laboratory.

– Det är mycket tack vare Mats Hillert som vi idag är internationellt framstående inom området, säger labbets föreståndare professor Levente Vitos. Vi fortsätter hans arbete med att vara långt fram inom beräkningsmodellering för materialvetenskap.

Institutionens prefekt, professor Annika Borgenstam, berättar att Mats Hillert sedan sin bortgång i november 2022 har varit mycket saknad.

– Mats var fantastisk på så många sätt och han lämnar efter sig ett stort tomrum hos oss på KTH där han fortfarande var aktiv, säger hon.

Text: Alexandra von Kern