Till innehåll på sidan

IOM3-pris för bästa paper till forskare på enheten för processer

Johan Martinsson
Johan Martinsson har forskat om slaggskumning vid höga temperaturer.
Publicerad 2020-04-20

Johan Martinssons arbete löser de experimentella svårigheterna med att studera skummets struktur hos slagg i höga temperaturer.

Johan Martinsson, forskare vid enheten för Processer, har tillsammans med medförfattarna Björn Glaser och Du Sichen belönats med Adrian Normantons medalj från IOM3 (The Intistitute of Materials, Minerals and Mining) för bästa tekniska paper som publicerats i Ironmaking and Steelmaking.

Studien bakom The structure of foaming BOF-converter slag är en del av teamets arbete med metallurgi och materialprocesser.

– Slaggskumning är ett väldigt viktigt fenomen i ståltillverkningsprocessen, i synnerhet inom BOF (Basic Oxygen Furnace) och EAF (Electric Arc Furnace), säger medförfattaren Du Sichen. Kunskapen om skum är central för processtyrning och optimering. Trots det var mycket lite känt om skumningen vid ståltillverkning med temparaturer över 1600 C. Skummets struktur vid så höga temperaturer har inte kunnat studeras på grund av experimentella svårigheter. Johans arbete är det första som visar strukturen hos skum beroende på slaggsammansättning och viskositet. Det har stort värde för stålindustrin.

IOM3 (Institute of Materials, Minerals and Mining) kommer att dela ut medaljen till Johan Martinsson och hans medförfattare i samband med Sir Henry Bessemer-föreläsningen och South Wales Materials Associations årliga middag i oktober-november.

The structure of foaming BOF-converter slag
Johan Martinsson, Björn Glaser & Du Sichen
Ironmaking & Steelmaking, 46:8, 777-781, DOI: 10.1080/03019233.2017.1410950

Björn Glaser är universitetslektor. Du Sichen är professor emeritus. Båda arbetar vid enheten för Processer.

www.iom3.org