Till innehåll på sidan

Omfattande projektbidrag till forskare på Materialvetenskap

Publicerad 2020-03-16

Greta Lindwall, biträdande universitetslektor på MSE, har beviljats bidrag från Röntgen-Ångström för ett forskningsprojekt inom additiv tillverkning.

Greta Lindwall
Greta Lindwall

Projekt Realtidsmätningar av additiv tillverkning med elektronstrålesmältning var ett av åtta projekt som beviljades bidrag från Röntgen-Ångström-klustrets senaste utlysning. Målet med projektet är att konstruera en 3D-printer i miniatyr så att in situ-mätningar med synkrotron-röntgenljus med hög energi kan utföras. Syftet är att öka förståelsen för hur metalliska material beter sig vid printning med metoden elektronstrålesmältning.

Medsökande på MSE är Peter Hedström, professor vid enheten för Strukturer på MSE, och Ulrich Lienert, adjungerad professor på MSE och forskare på Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY.

Projektet utförs i samarbete med det svenska företaget Freemelt och de tyska Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg och Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Mätningarna ska utföras på DESY i Tyskland.

Röntgen-Ångström är ett tysk-svenskt forskningssamarbete inom strukturbiologi och materialvetenskap. Ansökningarna bedöms gemensamt av en internationell expertpanel, Vetenskapsrådets ämnesråd och Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer (RFI).