Till innehåll på sidan

Jubileumskonferens för Bergsskolan 200 år

Bergsskolan flyttades till Stockholm först efter en utdragen strid mellan dem som ville ha en mer teoretisk miljö och dem som ville ha kvar närheten till gruvbrytning och industrier i Falun. Teorin sågs som vinnare, men frågan om hur praktiker och forskare skulle samarbeta fanns länge kvar inom skolan.
Publicerad 2019-07-08

Sveriges första högre civila tekniska utbildning fyller 200 år. Bergskolan i Falun blev grunden till både dagens KTH och Materialvetenskap. För att fira har 2019 utsetts till ”Materialens år” och en stor jubileumskonferens hölls i juni på KTH.

200 år av tradition och innovation inom Bergs firades under två dagar, 17–18 juni, med drygt 200 deltagare, 45 programpunkter och föredragshållare från Sverige, Finland, USA, Tyskland, Kina och Japan.

Pär Jönsson, ny skolchef på ITM från 1 juli i år, öppnade jubileumskonferensen med en ordförandeklubba ärvd från gamla Bergsskolan.

Skolchef Pär Jönsson och Susanne Norgren från Sandvik öppnar konferensen.

Vad är du mest nöjd över med konferensen?
– Det stora deltagandet. Det var ett tillfälle att sprida den positiva auran kring våra utbildningar och vår forskning, och visa upp nya idéer och nya förmågor.

KTH:s Materialplattform höll sin årliga träff bland studenter, bergsmän, internationella gäster och forskare på konferensen. Både små och stora industriföretag var på plats och föreläste.

– Det märks att Materialvetenskap har bra kontakter och ett naturligt samarbete med industrin, säger Peter Samuelsson,medarrangör och gästlärare på KTH.

Första dagen handlade om forskning och utbildning

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson hälsade välkommen.

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson hälsade välkommen och prefekt Annika Borgenstam presenterade institutionens enheter.

Karin Röding, Generaldirektör för UHR*, tog upp att Bergsskolans grundare skulle vara nöjda med utvecklingen när nu KTH rankas som ett av världens hundra bästa tekniska universitet, och Sverige placerar sig topp tre bland världens mest innovativa länder.

En uppskattad programpunkt var idé- och lärdomshistoriker Anders Lundgrens tillbakablick över skolans historia.

Dag två hölls 36 föreläsningar parallellt i tre olika salar

Teman var ”Processteknologi för minskad miljöpåverkan”, ”Modellering av nya legeringar”, ”Cirkulär ekonomi” och ”AM (Additive Manufacturing) – material och tillämpning”.

AM – även känt som 3D-printing – och Pulvermetallurgi är områden där det händer mycket just nu. Greta Lindwall och Christopher Hulme-Smith berättade om hur de utvecklas på KTH.

– Greta och Chris är våra nyaste biträdande lektorer, och nu bygger de upp det här nya området på Materialvetenskap, säger Anders Tilliander, huvudarrangör och ny chef för enheten Processer. Det var roligt att vi kunde ge en blick in i framtiden.

Fler män än kvinnor

Elisabeth Torsner är Sveriges sjunde kvinnliga bergsingenjör

På sitt rum har skolchef Pär Jönsson en inramad lista över professorer i Järnets Metallurgi, från Nils Gabriel Sefström 1819 fram till honom själv. Alla 14 är män.

– Jag hoppas det inte ser ut såhär om två hundra år, säger han.

Andelen kvinnor på Materialvetenskap har ökat, men utgör ännu knappt 30 procent. Det var något som flera föredragshållare tog upp, men som märktes mindre på själva konferensen med lika många kvinnliga som manliga föreläsare.

Prefekt Annika Borgenstam är nöjd med stämningen de båda konferensdagarna.

– Att det kändes framåtriktat var viktigt för att ge nya studenter en positiv bild av metalliska material.

Är det syftet med Materialens år?

– Ja, en förhoppning är att unga människor ska förstå att de kan påverka miljön genom att jobba med material.

Text: Alexandra von Kern

*UHR = Universitets- och högskolerådet

Fakta

Bergsskolans historia

1819 Karl XIV Johan inrättar Bergsskolan i Falun.
1868 Bergsskolan flyttas till Stockholm och slås samman med Teknologiska Institutet.
1877 Teknologiska Institutet byter namn till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Bergsskolan blir avdelningen för Bergsvetenskap.
1993 Avdelningen för Bergsvetenskap blir institutionen för Materialvetenskap.

Materialens år

Materialens år ska öka intresset för material och attraktiviteten hos utbildningarna. Den 23:e november avslutas året med en stor middag i Stockholms stadshus.

Konferensens huvudsponsor: Jernkontoret