Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storsatsning på grönt stål

Blommor av stål
Illustration: DALL-E.
Publicerad 2023-05-04

I ett projekt utformat för att hjälpa stålindustrin att ställa om till en klimatneutral produktion, får KTH och Luleå tekniska universitet dela på drygt 41 miljoner kronor från EU och Tillväxtverket. Fokus ligger på forskning kring klimatneutrala stål och stål producerade från återvunna material.

Projektet ”Grönt stål för en fossilfri framtid” ska stärka forskning om egenskaperna hos stål som produceras genom fossilfria processer och från återvunna material. Målet är att stödja järn- och stålindustrin i Norrbottenregionen och snabba på industrins övergång till klimatneutral produktion med minskade koldioxidutsläpp.

– Återvinning och produktion baserad på förnybar energi förväntas vara viktiga konkurrensfaktorer i framtiden, och vätgas är en viktig möjliggörareför övergången till en klimatneutral stålproduktion, säger Denise McCluskey, projektledare och koordinator vid KTH. Användningen av fossilfri vätgas kan dock förändra egenskaperna hos stål och dess biprodukter – och därför behövs mer forskning.

Denise McCluskey beskriver analys av atomära och strukturella egenskaper hos stålprodukter, och de processer som påverkar dessa egenskaper, som kärnan i forskningen.

– Projektet syftar till att optimera egenskaperna hos stål som produceras från återvunna material när de kombineras med vätgasproducerat stål, och ge ökad kontroll över egenskaperna hos avfall och biprodukter. Resultaten kommer också användas för att ge ny forskningsbaserad kunskap till forskare, beslutsfattare och andra intressenter i en stålindustri i transformation, säger hon.

Forskningen inom projektet är uppdelad i tre fokusområden: systemdesign, processmetallurgi för fossilfria stål och cirkularitet samt bearbetning och värmebehandling av fossilfria stål. Projektet omfattar både modellering och experimentellt arbete. Det kommer att genomföras i nära samarbete mellan institutionenerna för Materialvetenskap och Teknisk mekanik – båda vid KTH – och Luleå tekniska universitet, med stöd från stålindustrin i Norrbottenregionen och samarbetspartner.

Institutionerna för Materialvetenskap och för Teknisk mekanik – båda vid KTH – och Luleå tekniska universitet.

Projektsynergier med Hybrit

Projektet för grönt stål har också koppling till ”Hybrit”, det pågående forsknings- och utvecklingsprojektet som stöds av KTH och Swerim, och genomförs av stål- och gruvkoncernerna SSAB och LKAB tillsammans med Vattenfall.

– Hybrit utvärderar hur man kan bearbeta malm och stål med hjälp av fossilfri och vätgasbaserad teknik. Det är ett komplement till Green Steel-projektet eftersom forskningen fokuserar på vad som händer efter vätgasreduktionsprocessen och när man kombinerar Hybrit-producerade stål med återvunna stål, säger Denise McCluskey.

Vad händer härnäst?
– Vi förbereder oss inför projektstart och den trevliga uppgiften att påbörja rekrytering av nio doktorander, varav sex kommer att vara baserade på KTH.

Projektfakta

Projektet ”Grönt stål för en fossilfri framtid” initierat och finansierat av EU-fonden Fonden för en rättvis omställning och Tillväxtverket. Projektbudget är drygt 41 miljoner SEK.

Projektet har också fått stödbrev från stålindustrin i Norrbottenregionen och järn- och stålproducenternas branschorganisationer.

Contact

Text: Alexandra von Kern